Anlita hantverkare för att laga taket

Om du upptäcker skador på ditt tak är det nödvändigt att så fort som möjligt byta ut de delar av taket som är skadade. När det väl har börjat att läcka in är risken stor att det uppstår kostsamma fuktskador, som är dyra att reparera om du inte har extra pengar från ett casino utan licens. Det är därför bättre att föregripa problem och laga taket i tid.

Kontrollera regler och lagar
För att du inte ska få problem är det bra att i förväg kontrollera med Skatteverket vilka regler som du behöver följa när du ska ha utfört ett visst arbete. Du behöver komma överens med hantverkaren som ska laga taket hur mycket av arbetskostnaden som sedan ska begäras från Skatteverket. Om ni är flera ägare som vill ha skattereduktion behöver hantverkaren få alla era personnummer. Det är dessutom nödvändigt att uppge husets fastighetsbeteckning, eller om du istället har bostadsrätt, organisationsnumret för bostadsrättsföreningen samt ditt lägenhetsnummer.

Jämför offerter
En offert kan vara utformad på många olika sätt. När du jämför takläggare kan de lämna pris för hela arbetet med att laga taket, vilket vid en första anblick kan verka dyrt. När du får offerter från andra takläggare kanske de inte tar med allt arbete som behövs för att slutföra jobbet, därför kan de lämna en billigare offert. Vid jämförelsen mellan offerterna är det viktigt att kontrollera att de har alla delar som du efterfrågat, där du tydligt kan se vad som ingår. Det finns risk att fler saker kan tillkomma, vilket är viktigt att fråga takläggaren om i förväg. Lagen säger att takläggaren måste ange moms som ska ingå i de prisuppgifter du får.

Referenser och behörighet
Takläggare har ofta utfört tidigare arbeten som de du vill beställa. Här kan du be om referenser och kontaktinformation till föregående kunder, vilket ger dig möjlighet att kontakta dem och ställa frågor kring om du kan komma och titta. När du är hos den tidigare kunden kan du ställa frågor kring om kunden rekommenderar takläggaren och om de kan tänka sig att återigen anlita företaget. Andra frågor som kan belysa takläggarens kompetens är om de höll tidsplanen, om resultatet blev som förväntat och om det tillkom några kostnader under projektets gång.

Du bör alltid ställa frågor kring hantverkarens behörighet till takläggaren. Är de certifierade och auktoriserade för takläggningsarbetet? Det är en stor fördel om företaget kan visa upp intyg. Takläggaren bör följa branschstandard så att taket lagas på ett korrekt sätt, annars finns risken att ditt hus senare drabbas av fuktskador eller andra problem. Takläggaren bör också ha entreprenadförsäkring med ansvar och allrisk. Du kan se om företaget du vill anlita har försäkring genom att be om försäkringsbevis. Om takläggaren har ett medlemskap i en branschorganisation kan de behöva följa etiska regler eller på andra sätt ge dig fördelar som kund.